JAMI Metalltechnik, spol s.r.o.


je firma zameraná prevažne na strojárenskú kovovýrobu, najmä na trieskové CNC obrábanie a kooperačnú výrobu komponentov.

Hlavnou činnosťou je:

• malo a stredno sériová výroba komponentov, náhradných dielov, náročných súčiastok a montáž zostáv.

• návrh a výroba upínacích prípravkov na tvarovo náročné diely

• zákazková výroba